Provincie stelt nieuwe Brabantse digitale agenda vast

juni 2018

 

In juni 2018 heeft Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant ingestemd met de nieuwe Agenda Digitalisering. De provincie heeft vier beleidsambities :

  1. versnellen van maatschappelijke transitieopgaven in Brabant op het gebied van energie, voedsel, zorg, veiligheid, sociale veerkracht en slimme mobiliteit door middel van proactief inzetten van digitale technologieën in deze opgaven, en zo Brabant als ‘Smart Region’ op de kaart te zetten;
  2. versterken en verder uitbouwen van een koploperpositie in de nieuwe data economie in Brabant, door samenwerkingen rondom data in Brabantse topsectoren te faciliteren, innovatief digitaal ondernemerschap te bevorderen, en digitaal talent op te leiden en aan te trekken;
  3. bewaken van de optimale connectiviteit in Brabant, door het volgen van de uitrol van Next Generation Access netwerken door de markt en het bevorderen van de realisatie van een ‘BrabantRing’;
  4. intensiveren van de provinciale inzet op interne digitalisering om het digitale voorzieningenniveau ‘fit for future’ te maken in het licht van de hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, gegevensbescherming, een overheid, e-dienstverlening, digitaal werken en data management.

Rob van Arkel is gevraagd het projectmanagement van de BrabantRing te verzorgen in een samenwerking tussen de vijf grote Brabantse steden en de provincie. Met de modulaire ontwikkeling van de BrabantRing wordt de digitale connectiviteit tussen overheden, instellingen, bedrijven en burgers versterkt. De BrabantRing biedt een platform op veelal bestaande de glasvezelnetwerken voor nieuwe maatschappelijk relevante digitale toepassingen bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en het onderwijs en voor mobiliteit.

Het O-gen Fonds stimuleert innovatie en ontwikkeling op het platteland

mei 2018

 

Van Arkel Advies verzorgt in opdracht van Gebiedscoöperatie O-gen sinds januari 2018 het fondsmanagement van het ontwikkel- en innovatiefionds van O-gen.  Wij waren ook al betrokken bij de voorbereiding en oprichting van het fonds. Met het door O-gen beschikbaar gesteld vermogen kan het fonds een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de duurzame economische groei van De Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek.

De economische toekomst van Nederland ligt in de regio’s

januari 2017

 

Het manifest Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s is op 6 december in de Tweede Kamer door burgemeester van Tilburg Peter Noordanus overhandigd aan de Vaste commissie voor Economische Zaken. In dit manifest pleit de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat o.l.v. Noordanus voor meer aandacht vanuit het Rijk voor de regionale economische clusters van Nederland. De commissie is een initiatief van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland.
 

Lees meer

bedrijventerrein
Nieuwsbrief Van Arkel Advies juli 2014

juli 2014

 

Nieuwsbrief Van Arkel Advies juli 2014 openen

 

 

c782b077-242d-4a77-a81e-17901758687a
Ruimere mogelijkheden voor overheidssteun aan breedbandprojecten.

6 juni 2014

 

De nieuwe Europese Regeling 'Algemene groepsvrijstelling' wordt per 1 juli 2014 van kracht. Deze regeling biedt ruimere mogelijkheden voor overheidssteun aan breedbandprojecten. Wanneer aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan is niet langer toestemming van Brussel vereist. Overheden kunnen dan financiële steun verlenen aan de uitrol van hoogwaardige breedbandnetwerken in buitengebieden en op bedrijventerreinen. Naar de regeling> 

European-Commission
Het Energiehuis™ in 2 minuten

13 mei 2014

 

Bekijk hier mijn 2 minuten pitch van het Energiehuis™

 

Opgenomen op 12 mei 2014 tijdens het Matchmaking Event georganiseerd door TKI Switch2SmartGrids (uit Topsector Energie) en CLICKNL (uit Topsector Creatieve Industrie).

 

Beschrijving van het Energiehuis™ >  

Matchmaking
Duurzame stedelijke ontwikkeling Turkije / Bingöl

3 december 2013

 

Van Arkel Advies ontwikkelt in samenwerking met Van Winsen Architecten en Önen Architect een visie op duurzame stedelijke ontwikkeling van Bingöl, Oost-Turkije

 

Blog Maarten van Arkel

 

Van 25 tot 29 november 2013 bracht ik samen met Willem van Winsen en Ishak Önen een werkbezoek aan Turkije. Sinds eind 2012 werken we aan een visie voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Turkije.  Hiermee willen we aansluiten op de stedelijke herstructurerings- en uitbreidingsopgave die de Turkse regering zich zelf gesteld heeft. Op basis van de visie maken we een concrete uitwerking voor Bingöl, een stad in Oost-Turkije. 

Lees meer

Foto Cases Turkije
Programma Duurzame Transportcorridor Betuwe

10 januari 2014

 

Het Programma Duurzame Transportcorridor Betuwe (DTB) richt zich op de ontwikkeling van energietransitie, transport & logistiek, economie en ruimtelijke kwaliteit. Via een gebiedsgerichte aanpak worden kansrijke samenhangende ontwikkelingen verkend en zo mogelijk tot realisatie gebracht.

 

Het Programma DTB werkt aan een strategie die een toekomstbestendig, schoner en mooier gebied oplevert en tegelijkertijd ook banen gaat opleveren in de regio.

Lees meer

DTB Bedrijfsterrein
Bijdrage Rob van Arkel aan het debat zakelijke markt tijdens het Digitale Agenda Congres

1 november 2013

 

Rob van Arkel leverde op 30 oktober vorig jaar een bijdrage aan het Digitale Agenda debat over de uitrol van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Je kunt hier het debat terugzien. Ook interessant :het spannende debat tussen kabelaars en FttH leveranciers over de verglazing van buitengebieden. 

 

Zie hier voor de overige presentaties van het congres.  

foto Digitale Agenda Congres
Brabant financiert breedbandprojecten

10 augustus 2013

 

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) financiert breedbandprojecten in het buitengebied en op bedrijventerreinen

 

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM financiert Breedbandprojecten uit het Breedband Fonds Brabant. De Provincie Brabant stelt met dit fonds een totaal bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar voor cofinanciering van snelle internet netwerken in buitengebieden en op bedrijventerreinen. Van Arkel Advies is gevraagd het fondsmanagement gedurende de pilotfase te verzorgen.

Lees meer

Foto Case BOM 2