Advies en ontwikkeling

logo_2

 

Het begint bij uw ambitie! De bijbehorende doelen wilt u natuurlijk effectief en efficiënt realiseren. Dat vraagt om heldere beleidskeuzes, scherpe visies en'plannen die het verschil maken'. Van Arkel Advies heeft veel ervaring met advisering in de fase van beleidsontwikkeling en planvorming. We zijn actief bij diverse vraagstukken in het omgevingsbeleid: ruimte en duurzame ontwikkeling in stad en land, water, infrastructuur, energietransitie, economie en ict. 

Wij zijn ons steeds terdege bewust van de bestuurlijk-politieke omgeving waarin we opereren. Onze speciale aandacht gaat uit naar het vinden van een goede balans tussen de eigen ambities van onze opdrachtgevers en de belangen van derden. Daardoor ontstaan realistische plannen die op brede steun kunnen rekenen. Dat heeft zeker ook te maken met één van onze competenties, het verbinden van partijen rondom uw doelen.

 

Ons aanbod:

  • Beleidsadvisering en management op het gebied ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie, economie en ruimte, stad-land, landelijk gebied, water, infrastructuur, natuur en landschap
  • Uitvoeringsplannen en programma's
  • Structuurvisies en gebiedsontwikkelingsplannen
  • Strategie- en organisatie ontwikkeling
  • Verkenningen
  • Evaluaties

 

Terug naar Diensten       naar Werkgebieden