Breedbanddossier

Snel internet is essentieel voor economische vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. In onze moderne samenleving  kunnen we niet zonder snel internet en slimme communicatietechnologie. Een breedband verbinding (veelal bestaande uit glasvezel) is net zo belangrijk geworden als een aansluiting op gas, water en licht.

In veel kleine kernen en in het landelijk gebied (ca. 500.000 adressen in Nederland!), komen deze netwerken door de hoge aansluitkosten niet tot stand. Voor bewoners is deze voorziening essentieel, denk aan zorg op afstand, het huiswerk dat een snelle verbinding met de school vraagt en het gebruik van smart TV’s voor allerlei toepassingen.

 

Ook voor bedrijven in het buitengebied en op bedrijventerreinen is snel internet belangrijk. Moderne bedrijven zijn afhankelijk van cloudcomputing/externe dataopslag, op afstand bestuurde bedrijfsprocessen zoals in de agrarische sector, samenwerken met businesspartners of andere vestigingen. In de recreatiesector is een goede internetverbinding en WIFI van levensbelang.

Zonder goede internetverbindingen komt de bedrijfsvoering in gevaar en zijn bedrijven genoodzaakt te verhuizen.  

 

Van Arkel Advies is onafhankelijk en gespecialiseerd in de totstandkoming van snelle internet netwerken. Wij begeleiden gemeenten, provincies en bedrijven bij het bepalen van hun strategische posities, het in kaart brengen van de bestaande dekking van breedband, het opstellen van beleids- en uitvoeringsplannen en het adviseren bij het inrichten van fondsen en subsidieregelingen. Wij kennen de belangrijke spelers in deze markt waarmee afspraken gemaakt kunnen worden over de realisatie van snel internet. Tenslotte helpen wij bij het inrichten en beheren van bewoners- en bedrijvencollectieven.

 

In verschillende provincies zijn of worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor cofinanciering van breedbanduitrol. Van Arkel Advies is bij veel van deze initiatieven als adviseur of als fondsmanager betrokken.

 

Informatie, handleidingen en links

 

Europa en staatssteun:

Handleidingen:

 

  • Handleiding voor overheden: pdf handleiding ‘Goed op weg met breedband, handreiking voor gemeenten en provincies’

 

Video's van het Digitale Agenda Congres Eindhover 2013

 

Rob van Arkel leverde op 30 oktober 2013 een bijdrage aan het Digitale Agenda debat over de uitrol van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Je kunt hier het debat terugzien.

Ook interessant: het onthullende debat tussen kabelaars en FttH leveranciers over de verglazing van buitengebieden

Zie hier de overige presentaties van het congres.