Duurzame ontwikkeling

icoon-duurzame-ontwikkeling-blauw-29px

 

De verduurzaming van onze energievoorziening is de belangrijkste opgave waarvoor de moderne samenleving gesteld wordt. Overheden, energiebedrijven en het bedrijfsleven steken enorme bedragen in energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. In Het SER Energieakkoord is afgesproken dat tot 2020 13-18 miljard extra wordt geïnvesteerd. De ruimtelijke impact van de maatregelen (wind energie) is zeer groot. Deze investeringen beogen daarnaast een versterking van de economie. 

 

Van Arkel Advies begeleidt overheden en bedrijven bij het opstellen van duurzame energieplannen, het oprichten van samenwerkingsverbanden en energieloketten, het realiseren van ruimtelijk beleid en regelgeving.

 

Voor veel burgers is de kwaliteit van de directe leefomgeving het meeste tastbaar. Bedrijventerreinen, wegen en spoorinfrastructuur kunnen grote gevolgen hebben voor het woongenot en de veiligheid. Verbetering en behoud van een schone en gezonde leefomgeving is bij uitstek een onderwerp waarop het nodig is dat burgers, bedrijven en overheden samenwerken. Van Arkel Advies helpt overheden met het concretiseren van plannen op het gebied van de leefomgeving, verzorgen programmamanagement en helpen bij projecten gericht op burgerparticipatie.

 

Ons aanbod:

  • Advies en initiatieven voor lokale en regionale energietransitie
  • Oprichten energieloketten en samenwerkingsverbanden
  • Ruimtelijke, economische en sociale planvorming
  • Planvorming voor leefomgevingprogramma’s
  • Ondersteuning van burgerparticipatie
  • Opstellen en uitvoeren van milieu- en handhavingprogramma’s

 

terug naar Werkgebieden        naar Diensten