Het O-gen Fonds stimuleert innovatie en ontwikkeling op het platteland

mei 2018

 

Van Arkel Advies verzorgt in opdracht van Gebiedscoöperatie O-gen sinds januari 2018 het fondsmanagement van het ontwikkel- en innovatiefionds van O-gen.  Wij waren ook al betrokken bij de voorbereiding en oprichting van het fonds. Met het door O-gen beschikbaar gesteld vermogen kan het fonds een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de duurzame economische groei van De Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek.