Management en implementatie

logo_3

 

Het effectief invoeren van strategie en beleid in het publieke domein wordt steeds lastiger. Plannen en initiatieven worden niet of slechts ten dele gerealiseerd en de beoogde resultaten niet (blijvend) behaald. Vaak ontbreken de financiële middelen en de benodigde expertise. De verwachtingen vanuit de samenleving zijn daarentegen onverminderd groot.

Hoe pak je dit aan? 

 

Samenwerking tussen alle direct betrokken stakeholders is essentieel. Het verbinden van al die verschillende doelen, belangen en financieringsstromen is echter een hele opgave. Van overheden vraagt dit meer 'publiek ondernemerschap'. Initiatiefnemers uit de samenleving boeken samen met de overheid opvallende resultaten. Op het gebied van duurzame energie, breedband, wijkontwikkeling en gezondheidszorg. Participatie en cocreatie zorgen voor creativiteit, betrokkenheid en hernieuwde energie.

 

Van Arkel Advies verbindt en realiseert!

Wij adviseren niet alleen bij implementatietrajecten maar nemen ook graag de verantwoordelijkheid voor het programma- en projectmanagement op ons en dragen daarmee bij aan publiek ondernemerschap. Wij kiezen voor een praktische en haalbare aanpak van implementatie- en ontwikkelingtrajecten. Dat betekent consequent en op transparante wijze resultaten nastreven, processen in gang zetten door communiceren en overtuigen, bruggen slaan tussen verschillende visies en belangen, risico’s beheersen en resultaatgericht aansturen. 

 

Waar nodig initiëren wij op eigen initiatief nieuwe projecten om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vitale en efficiënte samenleving. 

 

Ons aanbod:

  • Realiseren van strategie- en uitvoeringsplannen
  • Project- en programmamanagement 
  • Implementaties
  • Procesbegeleiding en –ondersteuning bij strategie en organisatie ontwikkelingsprojecten
  • Ontwikkeling en beheer van samenwerkingsplatforms
  • Fondsmanagement
  • Procesbegeleiding voor publiek ondernemerschap en burgerparticipatie
  • Evaluaties, second opinions, audits

 

Terug naar Diensten       naar Werkgebieden