Ruimte en kwaliteit

logo_4

 

Ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is een dynamisch maar complex maatschappelijk vraagstuk. Hoe richten we ons relatief kleine grondgebied zo in dat aan alle behoeften en functies ruimte kan worden geboden? Nu en in de toekomst. En op nationale, regionale en lokale schaal.

We zien dat de wijze waarop we onze fysieke leefomgeving inrichten snel verandert. Omvangrijke, uiterst complexe gebiedsontwikkelingen vormen inmiddels de uitzondering. Tot in detail uitgewerkte plannen voor een langere uitvoeringsperiode blijken steeds minder effectief.  De bijna allesomvattende rol van de overheid neemt af. En de financiering van gebiedsontwikkelingen met de overwinsten op de bouw van kantoren, winkelcentra en woonwijken heeft zijn grens bereikt. Het accent bij gebiedsontwikkeling komt steeds meer te liggen op uitgekiende groeistrategieën, fijnmazige oplossingen, ruimte voor experimenten, gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en maatschappij en het inrichten van een efficiënte financieringsmix.

 

Van Arkel Advies heeft een uitgebreide ervaring met het adviseren bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Wij zijn actief bij vraagstukken in stad en land, inclusief mobiliteit, bereikbaarheid en infrastructuur. Het streven naar optimale ruimtelijke kwaliteit is een doorslaggevende factor bij onze dienstverlening.

Bij veel van de vraagstukken waarbij wij betrokken zijn is het verbinden van diverse belanghebbenden onlosmakelijk verbonden met het bereiken van resultaat.

 

Ons aanbod:

  • Advies ruimtelijke beleidsontwikkeling
  • Structuurvisies
  • Gebiedsontwikkelingsplannen
  • Procesorganisatie maatschappelijke participatie bij gebiedsontwikkeling
  • Ruimtelijke verkenningen en evaluaties

 

terug naar Werkgebieden        naar Diensten