Visie en missie

'De adviseur wordt partner in maatschappelijk ondernemen'

 

De economische, financiële en ecologische crisis heeft ons geleerd dat de vertrouwde systemen en instrumenten niet meer werken. De overheid zoekt daarom naar nieuwe oplossingen om onze samenleving ook morgen veilig, duurzaam en welvarend te laten zijn. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid,  bedrijfsleven  en zichzelf organiserende burgers waarbij die overheid (met een veel lager budget) zijn plek weer moet vinden. Door ‘publiek ondernemerschap’ kan de overheid een belangrijke rol van betekenis spelen. Soms overlatend of faciliterend, soms sturend maar altijd in een sterk dynamische samenleving. Ook de rol van consultant verandert daardoor.  Wij zien in onze werkgebieden de  ‘adviseur’ en ‘projectleider’ transformeren naar een partner bij maatschappelijk ondernemen.

 

Van Arkel Advies wil een bijdrage leveren aan de aanpak van complexe vraagstukken op het gebied van ruimte, duurzame ontwikkeling, economie en ICT.  Onze opdrachtgevers komen uit de publieke en semi-publieke sector. Maar ook private partijen met vraagstukken op maatschappelijk relevante terreinen kunnen uitstekend bij ons terecht. Waar nodig nemen wij zelf ook initiatief om oplossingen te ontwikkelen en in samenwerking met overheden, instellingen en bedrijven te implementeren. Dan doen wij bijvoorbeeld op het gebied van breedbandrealisatie in onrendabele gebieden en bij het versnellen van de lokale energieverduurzaming.

 

Onze focus is gericht op het daadwerkelijk realiseren van maatschappelijke doelen. Veel maatschappelijke vragen kunnen niet meer door de overheid alleen worden opgelost. Nieuwe instrumenten en vaardigheden zijn nodig. Door middel van samenwerking, participatie, co-creatie en publiek ondernemerschap speelt de overheid een rol van betekenis. Wij brengen voor onze opdrachtgevers doelen, belangen, expertise en middelen bij elkaar. Wij ‘binden’ betrokken overheden, burgers, organisaties en bedrijven, financiers en de benodigde inhoudelijke expertise aan een gemeenschappelijke opgave. Met andere woorden: wij zijn uw partner in ‘maatschappelijk ondernemen’.

 

Transparantie en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor onze opdrachtgevers. Enthousiasme en praktische resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze. Ook als het om lastige opgaven gaat mag u van ons een niet een aflatende doorzettingsvermogen verwachten om resultaten te boeken. Veel opdrachtgevers gaan daarom een langdurige relatie met ons aan. Opdrachten voeren wij graag in teamverband uit zodat ook de kennis en ervaring binnen uw organisatie door het adviesproces toenemen.

U mag van ons volledige transparantie verwachten; van de offertefase tot aan de opdrachtafsluiting. Wij spreken daarom zorgvuldig met u af wat u van ons mag verwachten. De voortgang van de projecten kunt u ‘online’ volgen en via cloudtoepassingen werken we samen aan projecten.

Terwijl onze onafhankelijkheid en  ongebondenheid een belangrijke waarde voor ons betekent, bieden wij onze klanten toegang tot een groot netwerk van experts op verschillende vakgebieden waarmee wij contacten onderhouden.